Rada rodziców

                      Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sońsku:

45 8218 0003 2001 0009 5484 0001

Adres mailowy do kontaktu z Radą Rodziców:

rr.sp.sonsk@gmail.com