Aktualności

Projekt ,,Dragon’s Den. Przekuj pasję w przyszłość”

W dniu 29 maja 2023 r. klasy szóste i siódma brały udział w wykładzie na temat przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Dragon’s Den. Przekuj pasję w przyszłość”. W czasie spotkania młodzież zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i prowadzeniem własnego biznesu. Po przeprowadzeniu wykładu uczniowie rozwiązali test kompetencji przedsiębiorczych, w celu wyłonienia 4-osobowej grupy i zakwalifikowania jej do kolejnych etapów projektu.