Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku z siedzibą ul. Szkolna 4; 06-430 Sońsk, tel. 23-671-30-12, e-mail: sp.sonsk@wp.pl  dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej.

            Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku jest administratorem w rozumieniu: artykułu 4, pkt. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://spsonsk.pl.

            Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: rodoanka@gmail.com

            Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku informuje, że przetwarza dane osób korzystających ze strony https://spsonsk.pl/w celu informacyjnym oraz promocyjnym placówki.

            Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie w sytuacji, gdy uprzednio zostanie wyrażona zgoda oraz wyłącznie dla celów wskazanych w zgodzie.


Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku informuje, że osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/)

            Wszystkie dane osobowe są przetwarzane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu dla którego są przetwarzane.

            „Cookies”

Cookies to pliki zawierające  różne informacje, które są zapisywane na urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat plików cookies wejdź na stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/