Aktualności

Ogólnopolski projekt „(Nie)zwykła matematyka”

W roku szkolnym 2022/2023  Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie „(Nie)zwykła matematyka”. Celem projektu jest kształcenie pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, dostrzeganie matematyki w życiu codziennym, kształtowanie wyobraźni geometrycznej, kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności. Poprzez realizację zadań projektowych uczniowie dostrzegą zależności matematyczne w otaczającym świecie, a także wyrobią nawyk obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji. Szkolnym koordynatorem projektu jest Magdalena Janiszewska.