Aktualności

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „niezwykła matematyka”

We wrześniu 2022 roku Szkoła Podstawowa w Sońsku przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „niezwykła matematyka”. W działania projektowe zaangażowani są wszyscy nauczyciele matematyki w Naszej szkole. Celem projektu jest pokazanie magicznego świata matematyki, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, spostrzegawczości, twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz zwiększenie wiedzy nt. otaczającego nas świata pełnego matematycznych zależności. Zachęcamy do obejrzenia działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu.