Aktualności

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI: lekcja matematyki

W klasach szóstych mierzyliśmy i rozpoznawaliśmy kąty korzystając z pomocy otrzymanych do pracowni matematycznej z programu #LaboratoriaPrzyszłości