Aktualności

„Czyńmy pokój”- Harcerskie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Czyńmy pokój”. Jako harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazujący Święty Płomień z Betlejem chcemy wypełniać nasze zadanie z tymi, z którymi dzielimy się tym darem.  By realnie czynić pokój w życiu i by przeżyć Święta Bożego Narodzenia w pokoju chcemy dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku.
W tym roku przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju wiernym parafii w Sońsku i Gąsocinie, Wójtowi Gminy Sońsk, gminnym przedszkolom w Sońsku i Gąsocinie, szkołom w Bądkowie i Gąsocinie, Technikum Rolniczemu w Gołotczyźnie, GOPS w Sońsku, oddziałowi banku z Raciąża, bibliotece w Sońsku. Prasa o nas.
<!–more–>