Aktualności

CodeWeek w klasach drugich

CodeWeek to europejska inicjatywa, w ramach której europejskie państwa stają do przyjacielskiej rywalizacji – „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska rokrocznie jest jednym z jej liderów. Nasza szkoła również miała swój udział w tym wydarzeniu. Uczniowie z klas 2 a i 2 b podejmowali różne inicjatywy związane z kodowaniem. Znaczenie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile – nie tylko ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy, ale również liczne walory edukacyjne, takie jak choćby rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.