Aktualności

Ankieta

Szanowni Państwo,

na zlecenie Urzędu Gminy w Sońsku realizujemy diagnozę środowiskową – badanie jest w pełni anonimowe, niezbędne do precyzyjnego określenia potrzeb mieszkańców gminy, a wyniki przedstawione zbiorczo. Respondentami są osoby dorosłe, ale także uczniowie szkół podstawowych- ujęci w dwóch grupach wiekowych.

Badanie jest realizowane online przy wykorzystaniu rekomendowanej przez ORE platformy CORIGO,  gdzie w formie zbiorczej są opracowywane przez eksperta.

Klasy 4-6
https://liblink.pl/YVtX1yyyAH

Klasy 7-8
https://liblink.pl/4KD8YmPKCz

 

Szanowni Państwo,
we współpracy z Urzędem Gminy w Sońsku realizujemy diagnozę środowiskową w formie ankiety on-line. Badanie jest w pełni anonimowe, niezbędne do precyzyjnego określenia potrzeb mieszkańców gminy, a wyniki przedstawione zbiorczo.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się w linku:
https://liblink.pl/yygLAuxGbC